helsenki aurora buolos tour

forskjellige dewalt bord Typiske egenskaper til noen energivarer

ledige jobber malvik

reddit note 5 Typiske egenskaper til noen energivarer

hvor mye tjener pedagogisk leder Gjennomsnittlig energiinnhold, tetthet og virkningsgrader etter energivare

sykehus innlandet elverum
Energibærer Teoretisk energi-
innhold
Tetthet Virkningsgrader
Industri og 
bergverk
TransportAnnet forbruk
Kull28,1 GJ/tonn 0,800,100,60
Kullkoks28,5 GJ/tonn 0,80 0,60
Petrolkoks35,0 GJ/tonn 0,80  
Råolje42,3 GJ/tonn
=36,0 GJ/m3
0,85 tonn/m3   
Raffinerigass48,6 GJ/tonn 0,95 0,95
Naturgass (2001)40,2 GJ/1000Sm30,85 kg/Sm30,95 0,95
Flytende propan
og butan (LPG)
46,1 GJ/tonn
=24,4 GJ/m3
0,53 tonn/m30,95 0,95
Brenngass50,0 GJ/tonn    
Bensin43,9 GJ/tonn
=32,5 GJ/m3
0,74 tonn/m30,200,200,20
Parafin43,1 GJ/tonn
=34,9 GJ/m3
0,81 tonn/m30,800,300,75
Diesel, gass og
lett fyringsolje
43,1 GJ/tonn
=36,2 GJ/m3
0,84 tonn/m30,800,300,70
Tungdestilat43,1 GJ/tonn
=37,9 GJ/m3
0,88 tonn/m30,800,300,70
Tungolje40,6 GJ/tonn
=39,8 GJ/m3
0,98 tonn/m30,900,300,75
Metan50,2 GJ/tonn    
Ved16,8 GJ/tonn
=8,4 GJ/Sm3
0,5 tonn/Sm30,65  
Treavfall 
(tørrstoff)
16,8 GJ/tonn    
Avlut (tørrstoff)14,0 GJ/tonn    
Avfall10,5 GJ/tonn    
Elektrisitet3,6 GJ/MWh 1,01,01,0
Uran430-688 TJ/tonn    

Kilder: Energistatistikk, Statistisk sentralbyrå, Norsk Petroleumsinstitutt, Kjelforeningen - Norsk Energi og Norges byggforskningsinstitutt. Sammenstilt av Vestnorsk Enøk AS.